معرفی ParsLand IoT

اینترنت اشیاء صنعتی

اینترنت اشیاء صنعتی

بستر یکپارچه اینترنت اشیاء صنعتی ParsLand IoT

اینترنت اشیاء (Internet of Things) که به اختصار به آن IoT گفته می شود به عنوان انقلاب صنعتی چهارم به دنبال هوشمند کردن تجهیزات و فرآیندها می‌باشد. یکی از اهداف اصلی اینترنت اشیاء ورود به صنعت است که تحت عنوان اینترنت اشیاء صنعتی یا Industrial IoT از آن یاد می‌شود. اینترنت اشیاء صنعتی با هدف جمع‌آوری و انتقال دیتا در بستر پلتفرم IIoT جهت نمایش لحظه‌ای (Real time)، ذخیره سازی‌سازی دیتا، مدیریت نقاط Alarm و Event، دسترسی به دیتای ذخیره شده با فیلترهای مختلف، نمایش دیتا با ابزارهای گوناگون و همچنین کنترل از راه دور فرآیندهای صنعتی پیاده‌سازی می‌شود. Industerial Internet of Things با تجمیع منابع موجود تحت یک سیستم واحد و در اختیار گذاشتن سخت‌افزار، نرم‌افزارهای تحت وب و ابری مورد نیاز این قابلیت را ایجاد کرده است که کارخانه هوشمند به واقعیت تبدیل شود.