مزایای اینترنت اشیاء صنعتی

مدیریت پاناروما با دید 360 درجه

اینترنت اشیاء صنعتی باعث دگرگونی در صنایع و روش مدیریت آنها خواهد شد در یک سیستم هوشمند و با در اختیار بودن انواع ابزارهای نمایشی و تحلیلی امکان بهینه کردن فرآیندها به راحتی در دسترس بوده و معایب موجود به سرعت شناسایی می‌شوند. از اهدافی که اینترنت اشیاء در صنعت دنبال می‌کند می‌توان به مدیریت مصرف سوخت و صرفه‌جویی انرژی، بهبود فرآیند تولید، شناسایی و رفع گلوگاه‌ها، افزایش راندمان، کاهش مشکلات اپراتوری، افزایش ایمنی، کاهش هزینه‌ها، مدیریت مواد اولیه و محصول تولیدی، مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) ، مدیریت انبارها و مدیریت خرده فروشی (Retail) اشاره کرد.