مدیریت پاناروما با دید 360 درجه

مدیریت پاناروما با دید 360 درجه

آنالیزهای طاقت‌فرسا، گم شدن در بین گزارش‌ها و اطلاعات مختلفی که از منابع و افراد با دیدگاه‌های متفاوت عرضه می‌شود وقت و انرژی مدیران را تلف می‌کند.

فرآیندهای صنعتی در کارخانه‌جات دارای پارامترهای مختلفی می‌باشند و تغییر در هر کدام از این پارامترها امکان تاثیر بر بخش بزرگ یا حتی کل فرآیند را در پی خواهد داشت به طور معمول اپراتورها مسئولیت رسیدگی به فرآیندها را بر عهده دارند و نتایج در انتهای شیفت یا روز کاری به صورت کاغذی یا الکترونیکی ثبت می‌شوند این گزارش‌ها با اعمال نظر تکنسین‌ها، مسئولین شیفت و مهندسین به دست مدیران می‌رسد که در این مسیر امکان عدم دسترسی مدیران به اطلاعات شفاف وجود دارد با توجه به اینکه تصمیم‌های صحیح مدیرتی در گرو دیتا و اطلاعات صحیح می‌باشد هر گونه اخلال، تغییر و تفسیر غلط دیتا باعث خطا در تصمیمات اخذ شده می‌گردد.

در اینترنت اشیاء صنعتی همه چیز در دستان مدیریت کارخانه قرار دارد راهکارهای اینترنت اشیاء ParsLand IoT با ارائه یک دید جامع نقاط ضعف و قوت را مشخص کرده و واقعیت را از درون فرآیند بدون واسطه ارائه می‌دهد دسترسی به اطلاعات تمامی لایه‌ها و مشاهده نظرات مهندسین بر روی داده‌های ثبت شده در کنار انواع آنالیزهای پلتفرم اینترنت اشیاء، مدیریت را قادر می سازد تا با دیدگاهی کامل تصمیم‌گیری نماید و با دریافت خروجی‌های مربوطه از میزان اثرگذاری تصمیمات گرفته شده آگاه شود.