گزارش‌های دوره‌ای و رخدادها

مدیریت پاناروما با دید 360 درجه

گزارش‌ و تحلیل‌های دوره‌ای کلید شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه‌های صنعتی می‌باشند و توسط آنها می‌توان از ادامه خسارت‌ها جلوگیری کرد این گزارش‌ها می‌توانند با نظر مدیران مجموعه‌ها در دوره‌های تعریف شده و پارامترهای مشخص شده برای هر کاربر ارسال شوند.

قابلیت ذخیره‌سازی اطلاعات ارسال شده توسط بستر Cloud پلتفرم اینترنت اشیاء ParsLand IoT این امکان را می دهد که ضمن در اختیار داشتن آنالیزهای مختلف بر روی دیتای ذخیره شده گزارش‌های متنوعی نیز در دسترس کاربران باشد این گزارش‌ها می‌توانند با تعیین بازه دلخواه به صورت تک پارامتری، گروهی و یا مقایسه‌ای از چند پارامتر تعریف شوند همچنین با تعریف نقاط ایونت، آلارم و خطا، گزارش‌های مربوط به آنها با جزئیات کامل توسط داشبورد کاربر در اختیار بوده و با تعیین پارامترهای مهم در گزارش‌ها مانند تولید کل یک شیفت و یا پارامترهای حساس مانند رخدادها یا خطاهای مهم، نتایج به صورت خودکار به تلفن همراه کاربر پیامک می‌شود.